สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล ไพรขลา อำเภอ ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล ไพรขลา อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล ไพรขลา ประมาณ 5.88 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์11
ที่อยู่ เหรียญทองค้าไม้-โฮมซิตี้ 225 หมู่1 ถ.สายชุมพล-ท่าตูม
ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล ไพรขลา ประมาณ 15.07 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์12
ที่อยู่ 627 หมู่ที่ 7
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล ไพรขลา ประมาณ 28.92 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์18
ที่อยู่ 62 หมู่ 10
สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล ไพรขลา ประมาณ 29.32 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ร้อยเอ็ด13
ที่อยู่ 13/3 หมู่ 13
เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ