สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ไชโย จังหวัด อ่างทอง

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ไชโย ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ไชโย ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 9.85 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อยุธยา05
ที่อยู่ 23/2 ม.2
บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 9.91 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง03
ที่อยู่ (ร้านทีที ช้อป) 108หมู่4
บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 10.90 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง05
ที่อยู่ 49/20 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี
ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 12.50 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อยุธยา08
ที่อยู่ 37/1 หมู่1
เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 13.35 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อยุธยา03
ที่อยู่ เลขที่ 318 หมู่ 4
บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 13.43 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง01
ที่อยู่ 36/9 ม.8
โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 18.33 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง04
ที่อยู่ 206/2 ม.7
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 18.39 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ลพบุรี04
ที่อยู่ 75 ซ.สีหราชเดโชชัย 2
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 19.71 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ลพบุรี02
ที่อยู่ 227/18 ถ.นารายณ์มหาราช
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ ไชโย ประมาณ 20.06 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ Shop Muang Thasila
ที่อยู่ 34/3 หมู่ที่ 8
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ