สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ โพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน โพนพิสัย ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ โพนพิสัย ประมาณ 11.84 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อุดรธานี07
ที่อยู่ 107หมู่1
สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 41260
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ โพนพิสัย ประมาณ 15.75 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หนองคาย05
ที่อยู่ 130 หมู่ 14
จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ โพนพิสัย ประมาณ 19.12 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หนองคาย06
ที่อยู่ 100 หมู่ที่ 2
วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ โพนพิสัย ประมาณ 26.92 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หนองคาย04
ที่อยู่ 364/1 ม.9
โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ โพนพิสัย ประมาณ 27.33 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หนองคาย03
ที่อยู่ 695/3 ถ.ประจักษ์ในเมือง
ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ