สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เลิงนกทา จังหวัด ยโสธร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เลิงนกทา ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เลิงนกทา ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 10.51 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร06
ที่อยู่ 105 ม.13
คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 35120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 13.59 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร04
ที่อยู่ 296 ม.1 ถ.สิทธิพร
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 16.30 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อำนาจเจริญ01
ที่อยู่ ร้าน the letter post service นาไร่ใหญ่ 91/2หมู่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่
เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 18.29 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร02
ที่อยู่ 254 ม.4
กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 22.36 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร03
ที่อยู่ ร้านห้องแซงเทเลคอม 217 หมู่ 17
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 26.78 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร05
ที่อยู่ 205 หมู่ที่ 15
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เลิงนกทา ประมาณ 28.69 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ Shop Muang Amnat Charoen
ที่อยู่ 288/28 หมู่ 9 ถนน ชยางกรู
บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ