สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองสุรินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เมืองสุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 0.75 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์15
ที่อยู่ 142/9 ถนนเทศบาล 4
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 0.76 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์03
ที่อยู่ 10/12 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 0.88 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์20
ที่อยู่ 100 ถ.ภักดึชุมพล
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 1.42 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์18
ที่อยู่ 280/1 ถ.เทศบาล 3
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 2.11 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08 เก่า
ที่อยู่ หจก.เจริญไชยสุรินทร์บริการ 83 หลักเมือง
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 2.11 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08
ที่อยู่ ปั้ม ปตท.เจริญไชยสุรินทร์ปิโตรเลียม 99 หมู่ 12 ถ.สุรินทร์-ลำชี
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 2.21 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์14
ที่อยู่ 287 ม.9 ถ.สุรินทร์-ลำชี
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 2.42 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์09
ที่อยู่ บจก.เจริญไชยสุรินทร์บริการ (7) เลขที่ 368 ถ.ปัทมานนท์
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 2.77 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์19
ที่อยู่ 299 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสุรินทร์ ประมาณ 8.17 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์07
ที่อยู่ บจก.เจริญไชยสุรินทร์ปิโตเลียม 99 ม.12 บ้านรังผึ้ง
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ