สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เมืองสมุทรสงคราม ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 1.12 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม02
ที่อยู่ 106/6 ซ.บางเรือหัก ถ.ไชยพร
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 1.65 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม01
ที่อยู่ 124/31-33 ม.6
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 3.10 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม04
ที่อยู่ 134/61 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 4.14 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม03
ที่อยู่ 99/1 ม.1
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 7.69 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม05
ที่อยู่ 76 ม.8
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 16.62 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี19
ที่อยู่ 144 หมู่4
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 20.22 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี13
ที่อยู่ 222 ม 6
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 20.22 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี12
ที่อยู่ 222 ม 6
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 21.09 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เพชรบุรี05
ที่อยู่ 108/2 หมู่ 2
บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสมุทรสงคราม ประมาณ 21.76 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี15
ที่อยู่ ร้านเครื่องเสียง. 32/1 ม.4
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ