สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เมืองสงขลา ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 4.84 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา05
ที่อยู่ 743/9 ม.2
พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 6.04 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา02
ที่อยู่ 129/134 ถ.ติณสูลานนท์ ม.8
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 6.31 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา07
ที่อยู่ 170/4 ถ.นครนอก
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 6.64 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่05
ที่อยู่ 99/126 ถ.กาญจนวนิช 14
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 6.96 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สิงหนคร01
ที่อยู่ 10/38 หมู่ 6
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 7.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา09
ที่อยู่ ล็อกหน้าถนนใหญ่ ตลาดสิงหนคร ถนนสงขลา-ระโนด 5
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 7.97 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา15
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 160 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช
เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 13.98 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่16
ที่อยู่ 50/43 ม.5 ถ.เชื่อมสัมพันธ์
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 15.67 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่02
ที่อยู่ หจก.ยักษ์เขียวออนไลน์ 97/53 ม. 3
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองสงขลา ประมาณ 16.48 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่09
ที่อยู่ 254 ถ.ร่วมพัฒนา
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ