สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองยโสธร ครอบคลุมพื้นที่ 18 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เมืองยโสธร ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 26.20 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร01
ที่อยู่ บ้านเลขที่480 หมู่4
โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองยโสธร ประมาณ 28.62 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ร้อยเอ็ด15
ที่อยู่ 189 หมู่ 13
หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ