สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ครอบคลุมพื้นที่ 17 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เมืองกาฬสินธุ์ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 1.90 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-กาฬสินธุ์07
ที่อยู่ 49/1 ถนนธนะผล
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 2.23 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-กาฬสินธุ์08
ที่อยู่ 20/5 ถ.ประดิษฐ์
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 12.85 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-กาฬสินธุ์09
ที่อยู่ 35/14 ม. 1
กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ ประมาณ 29.10 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ร้อยเอ็ด08
ที่อยู่ 157 ม.7
คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ