สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เทพา ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เทพา ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 3.34 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา16
ที่อยู่ 668/2 ถ. ประธานสุขา
เทพา เทพา สงขลา 90150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 5.82 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา14
ที่อยู่ 131/5 ม.2
เทพา เทพา สงขลา 90150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 19.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา08
ที่อยู่ 135 ม.1
สะกอม จะนะ สงขลา 90130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 20.08 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี05
ที่อยู่ 229 ม.7
โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 22.38 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี06
ที่อยู่ 7/13 ม.2
มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 22.52 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี08
ที่อยู่ 99 หมู่ 4
บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 24.35 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา03
ที่อยู่ 70/3 ม.2 ถ.ดำรงพัฒนา
บ้านนา จะนะ สงขลา 90130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เทพา ประมาณ 28.76 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา04
ที่อยู่ 202 ม.1 ถ.ต่างตานุสรณ์
นาทวี นาทวี สงขลา 90160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ