สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล เทพรักษา อำเภอ สังขะ จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล เทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล เทพรักษา ประมาณ 18.29 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์02
ที่อยู่ 29/46 ม.1
บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 32150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล เทพรักษา ประมาณ 29.95 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ06
ที่อยู่ 155 ม.9
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ