สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เจริญศิลป์ จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เจริญศิลป์ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เจริญศิลป์ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เจริญศิลป์ ประมาณ 8.41 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร01
ที่อยู่ เลขที่​ 610/1 หมู่ที่​ 2
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เจริญศิลป์ ประมาณ 17.21 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร03
ที่อยู่ 351/1ม.11
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เจริญศิลป์ ประมาณ 19.48 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร06
ที่อยู่ 574 ม.4 ถ.เดื่อเจริญ
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เจริญศิลป์ ประมาณ 20.78 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร10
ที่อยู่ 522 ม.1
พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ