สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ เขวาสินรินทร์ จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ เขวาสินรินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน เขวาสินรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 21.02 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์09
ที่อยู่ บจก.เจริญไชยสุรินทร์บริการ (7) เลขที่ 368 ถ.ปัทมานนท์
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 22.17 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์18
ที่อยู่ 280/1 ถ.เทศบาล 3
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 22.25 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์14
ที่อยู่ 41 ม.7 บ้านสระกุด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 22.67 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์19
ที่อยู่ 299 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 22.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์03
ที่อยู่ 10/12 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 23.59 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08 เก่า
ที่อยู่ หจก.เจริญไชยสุรินทร์บริการ 83 หลักเมือง
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 23.59 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08
ที่อยู่ ปั้ม ปตท.เจริญไชยสุรินทร์ปิโตรเลียม 99 หมู่ 12 ถ.สุรินทร์-ลำชี
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 23.73 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์15
ที่อยู่ 142/9 ถนนเทศบาล 4
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 23.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์14
ที่อยู่ 287 ม.9 ถ.สุรินทร์-ลำชี
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ เขวาสินรินทร์ ประมาณ 24.26 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์20
ที่อยู่ 100 ถ.ภักดึชุมพล
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ