สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ อากาศอำนวย จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ อากาศอำนวย ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน อากาศอำนวย ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ อากาศอำนวย ประมาณ 15.00 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร02
ที่อยู่ 446/2 ม.17
อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 47170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ อากาศอำนวย ประมาณ 15.80 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร04
ที่อยู่ เลขที่่ 270 หมู่ 7
อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 47170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ อากาศอำนวย ประมาณ 19.68 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร06
ที่อยู่ 574 ม.4 ถ.เดื่อเจริญ
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ อากาศอำนวย ประมาณ 23.05 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บึงกาฬ01
ที่อยู่ 498/1 หมู่ที่10
เซกา เซกา บึงกาฬ 38150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ