สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ อัมพวา ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน อัมพวา ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 3.98 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม05
ที่อยู่ 76 ม.8
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 5.00 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม02
ที่อยู่ 106/6 ซ.บางเรือหัก ถ.ไชยพร
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 5.39 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม01
ที่อยู่ 124/31-33 ม.6
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 6.16 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม04
ที่อยู่ 134/61 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 6.64 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม03
ที่อยู่ 99/1 ม.1
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 12.81 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี19
ที่อยู่ 144 หมู่4
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 17.04 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี12
ที่อยู่ 222 ม 6
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 17.04 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี13
ที่อยู่ 222 ม 6
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 18.02 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี15
ที่อยู่ ร้านเครื่องเสียง. 32/1 ม.4
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ อัมพวา ประมาณ 18.36 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี06
ที่อยู่ 4/16 ถ.แม้นรำลึก
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ