สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ หาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน หาดใหญ่ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 2.06 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่02
ที่อยู่ หจก.ยักษ์เขียวออนไลน์ 97/53 ม. 3
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 2.88 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่13
ที่อยู่ 333/68 หมู่4
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 3.44 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่14
ที่อยู่ ร้านคีย์ อะไหล่แต่ง หาดใหญ่ 558 ถนนรัถการ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 3.46 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา10
ที่อยู่ 243 ซ.12ถ.รัตนอุทิศ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 3.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่10
ที่อยู่ 7 ถ.สัจกุล
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 3.88 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่15
ที่อยู่ 140 ซ.10 ถ. โชคสมาน5
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 4.00 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่01
ที่อยู่ 6/13 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 4.41 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่22
ที่อยู่ 94/3 นิพัทธ์อุทิศ5
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 4.60 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่17
ที่อยู่ 81 ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ หาดใหญ่ ประมาณ 4.81 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่16
ที่อยู่ 50/43 ม.5 ถ.เชื่อมสัมพันธ์
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ