สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ส่องดาว จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ส่องดาว ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ส่องดาว ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ส่องดาว ประมาณ 15.22 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร03
ที่อยู่ 351/1ม.11
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ส่องดาว ประมาณ 19.79 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร10
ที่อยู่ 522 ม.1
พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ส่องดาว ประมาณ 22.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร08
ที่อยู่ 184/1 ถนนนิตโย
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ส่องดาว ประมาณ 24.20 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร01
ที่อยู่ เลขที่​ 610/1 หมู่ที่​ 2
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ส่องดาว ประมาณ 26.87 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร07
ที่อยู่ 143 ม.1
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ