สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ สามโก้ จังหวัด อ่างทอง

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ สามโก้ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน สามโก้ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 11.18 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง04
ที่อยู่ 206/2 ม.7
ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 14.09 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุพรรณบุรี11
ที่อยู่ 199/10 ม.1
โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 16.28 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุพรรณบุรี15
ที่อยู่ 99/2 หมู่บ้าน พีพี9
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 17.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อยุธยา18
ที่อยู่ 164/3
ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 17.32 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุพรรณบุรี07
ที่อยู่ 18/21 ถนนหมื่นหาญ
ท่าระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 19.49 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง03
ที่อยู่ (ร้านทีที ช้อป) 108หมู่4
บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 19.52 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุพรรณบุรี05
ที่อยู่ 296/1 ถ.มาลัยแมน
รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 20.25 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุพรรณบุรี10
ที่อยู่ 299/8 ม.5 ซอยธนาคารกรุงศรีฯ
โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 21.35 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อ่างทอง01
ที่อยู่ 36/9 ม.8
โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ สามโก้ ประมาณ 21.59 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อยุธยา03
ที่อยู่ เลขที่ 318 หมู่ 4
บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ