สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ สะบ้าย้อย ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน สะบ้าย้อย ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 12.47 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี05
ที่อยู่ 229 ม.7
โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 13.00 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี07
ที่อยู่ 42/4 ม.5
ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 14.16 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา18
ที่อยู่ 2/4 ม.5
ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา 95160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 14.92 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี06
ที่อยู่ 7/13 ม.2
มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 22.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ปัตตานี08
ที่อยู่ 99 หมู่ 4
บางเขา หนองจิก ปัตตานี 94170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 24.41 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา16
ที่อยู่ 668/2 ถ. ประธานสุขา
เทพา เทพา สงขลา 90150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 26.56 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา03
ที่อยู่ 48/15 ม.9
สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 26.74 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา19
ที่อยู่ 202/2ม.1
ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา 95160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 26.88 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา06
ที่อยู่ 249 (ตรงข้ามป้อมสี่แยกมาลายูบางกอกติดร้านขายของชำ)ถ.สุขยางค์
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ สะบ้าย้อย ประมาณ 26.89 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยะลา16
ที่อยู่ 2 ถนนวิทูรอุทิศ 1
สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ