สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ สว่างแดนดิน ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน สว่างแดนดิน ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ สว่างแดนดิน ประมาณ 2.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร08
ที่อยู่ 184/1 ถนนนิตโย
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ สว่างแดนดิน ประมาณ 4.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร07
ที่อยู่ 143 ม.1
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ สว่างแดนดิน ประมาณ 17.82 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร03
ที่อยู่ 351/1ม.11
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ สว่างแดนดิน ประมาณ 18.11 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อุดรธานี19
ที่อยู่ 107 หมู่ที่ 8
ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 41310
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ สว่างแดนดิน ประมาณ 23.93 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อุดรธานี13
ที่อยู่ 131 ม. 6 บ. หนองหาน
หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ