สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล สระขุด อำเภอ ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล สระขุด อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล สระขุด ประมาณ 9.95 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-มหาสารคาม14
ที่อยู่ 265 หมู่ 13
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล สระขุด ประมาณ 22.02 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์07
ที่อยู่ 326/45-46 ม.1
นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล สระขุด ประมาณ 22.62 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์18
ที่อยู่ 62 หมู่ 10
สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล สระขุด ประมาณ 27.42 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-นครราชสีมา16
ที่อยู่ 55/2 หมู่ที่ 8
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30270
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ