สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ สทิงพระ ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน สทิงพระ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ สทิงพระ ประมาณ 12.31 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สทิงพระ03
ที่อยู่ 19/1หมู่4 ถนนเขาแดง-ระโนด
จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ สทิงพระ ประมาณ 14.09 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สทิงพระ02
ที่อยู่ 29/6 ม.1
จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ สทิงพระ ประมาณ 19.35 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา06
ที่อยู่ 182/1 ม.1
ระวะ ระโนด สงขลา 90140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ สทิงพระ ประมาณ 23.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา17
ที่อยู่ 1/79 ม.6
ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ สทิงพระ ประมาณ 27.14 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง02
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 357 ถนน หารเทา-ปากพะยูน
ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ