สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ศรีณรงค์ จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ศรีณรงค์ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ศรีณรงค์ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีณรงค์ ประมาณ 13.07 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ07
ที่อยู่ 398 หมู่ 1
พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีณรงค์ ประมาณ 18.74 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์02
ที่อยู่ 29/46 ม.1
บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 32150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีณรงค์ ประมาณ 24.77 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ02
ที่อยู่ 422 ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีณรงค์ ประมาณ 28.85 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ06
ที่อยู่ 155 ม.9
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีณรงค์ ประมาณ 29.62 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์13
ที่อยู่ ตลาดคุณย่าทองใบ
หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์ 32170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ