สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ วาริชภูมิ จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ วาริชภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน วาริชภูมิ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ วาริชภูมิ ประมาณ 19.46 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร03
ที่อยู่ 351/1ม.11
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ วาริชภูมิ ประมาณ 20.73 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร10
ที่อยู่ 522 ม.1
พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ วาริชภูมิ ประมาณ 23.66 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร08
ที่อยู่ 184/1 ถนนนิตโย
บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ วาริชภูมิ ประมาณ 27.37 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร07
ที่อยู่ 143 ม.1
บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ วาริชภูมิ ประมาณ 28.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร01
ที่อยู่ เลขที่​ 610/1 หมู่ที่​ 2
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ