สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ วานรนิวาส ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน วานรนิวาส ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ วานรนิวาส ประมาณ 14.56 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร06
ที่อยู่ 574 ม.4 ถ.เดื่อเจริญ
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ วานรนิวาส ประมาณ 28.66 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร01
ที่อยู่ เลขที่​ 610/1 หมู่ที่​ 2
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ วานรนิวาส ประมาณ 28.75 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บึงกาฬ02
ที่อยู่ 29 หมู่ 10
พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ วานรนิวาส ประมาณ 29.10 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บึงกาฬ03
ที่อยู่ 388 หมู่ 4
พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ วานรนิวาส ประมาณ 29.66 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บึงกาฬ01
ที่อยู่ 498/1 หมู่ที่10
เซกา เซกา บึงกาฬ 38150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ