สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ รัตภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน รัตภูมิ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 4.45 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา01
ที่อยู่ 172/1 ม.2
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 11.20 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา11
ที่อยู่ 144 หมู่ 11
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 18.68 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง02
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 357 ถนน หารเทา-ปากพะยูน
ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 20.09 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง18
ที่อยู่ 248 หมู่ที่ 7
หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 22.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง17
ที่อยู่ 22 หมู่ 3
ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 22.65 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่18
ที่อยู่ 5/2 ม.3
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 22.71 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-เมืองหาดใหญ่02
ที่อยู่ หจก.ยักษ์เขียวออนไลน์ 97/53 ม. 3
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 24.01 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่13
ที่อยู่ 333/68 หมู่4
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 24.50 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา10
ที่อยู่ 243 ซ.12ถ.รัตนอุทิศ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตภูมิ ประมาณ 24.52 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-หาดใหญ่14
ที่อยู่ ร้านคีย์ อะไหล่แต่ง หาดใหญ่ 558 ถนนรัถการ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ