สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ รัตนบุรี จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ รัตนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน รัตนบุรี ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตนบุรี ประมาณ 4.24 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์17
ที่อยู่ 51 หมู่ 5
ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 32130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตนบุรี ประมาณ 9.02 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์01
ที่อยู่ 122 ม.6
ระเวียง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตนบุรี ประมาณ 10.12 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์05
ที่อยู่ 2076
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตนบุรี ประมาณ 27.86 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ05
ที่อยู่ 120 หมู่ 5
สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ รัตนบุรี ประมาณ 28.60 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์12
ที่อยู่ 627 หมู่ที่ 7
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ