สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ระโนด ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ระโนด ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 7.87 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา17
ที่อยู่ 1/79 ม.6
ปากแตระ ระโนด สงขลา 90140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 11.23 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา06
ที่อยู่ 182/1 ม.1
ระวะ ระโนด สงขลา 90140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 16.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง21
ที่อยู่ เลขที่70 หมุ่10
ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 25.68 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง14
ที่อยู่ 205/3 ม.5
ปันแต ควนขนุน พัทลุง 93110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 27.77 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สทิงพระ01
ที่อยู่ 63 หมู่ 1 ถ.เขาแดง-ระโนด
บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 90190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 28.67 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง07
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 252/4 ถ.ราเมศวร์
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 29.02 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง10
ที่อยู่ เลขที่ 91 ถ. พัฒนา
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ ระโนด ประมาณ 29.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง01
ที่อยู่ อาคารพาณิชย์สองชั้น โฉนดที่ดิน เลขที่ 109528 เล่ม 1096 หน้า28
คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ