สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล ยะวึก อำเภอ ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล ยะวึก อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล ยะวึก ประมาณ 9.59 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์07
ที่อยู่ 326/45-46 ม.1
นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล ยะวึก ประมาณ 10.23 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์18
ที่อยู่ 62 หมู่ 10
สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล ยะวึก ประมาณ 18.33 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-มหาสารคาม14
ที่อยู่ 265 หมู่ 13
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล ยะวึก ประมาณ 29.23 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์17
ที่อยู่ เลขที่ 44/4 หมู่ 19
บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ