สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ พังโคน ครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน พังโคน ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ พังโคน ประมาณ 6.59 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร10
ที่อยู่ 522 ม.1
พังโคน พังโคน สกลนคร 47160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ พังโคน ประมาณ 23.38 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร03
ที่อยู่ 351/1ม.11
สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ พังโคน ประมาณ 23.50 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร01
ที่อยู่ เลขที่​ 610/1 หมู่ที่​ 2
เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 47290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ พังโคน ประมาณ 27.65 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สกลนคร06
ที่อยู่ 574 ม.4 ถ.เดื่อเจริญ
วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ