สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล พระแก้ว อำเภอ สังขะ จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล พระแก้ว อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล พระแก้ว ประมาณ 11.50 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์02
ที่อยู่ 29/46 ม.1
บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 32150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล พระแก้ว ประมาณ 22.86 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ06
ที่อยู่ 155 ม.9
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล พระแก้ว ประมาณ 24.54 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ07
ที่อยู่ 398 หมู่ 1
พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล พระแก้ว ประมาณ 27.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ02
ที่อยู่ 422 ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ