สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ 18 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ปราสาท ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 6.42 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์06
ที่อยู่ ร้านส้มใสปราสาทสุรินทร์ 521หมู่2 ต.กังแอน ถ.ปราสาท-สุรินทร์
กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 32140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 10.66 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์04
ที่อยู่ 193 ม.7
นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 24.11 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์20
ที่อยู่ 100 ถ.ภักดึชุมพล
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 24.24 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์07
ที่อยู่ บจก.เจริญไชยสุรินทร์ปิโตเลียม 99 ม.12 บ้านรังผึ้ง
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 24.62 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์15
ที่อยู่ 142/9 ถนนเทศบาล 4
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 24.75 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์14
ที่อยู่ 287 ม.9 ถ.สุรินทร์-ลำชี
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 24.83 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08
ที่อยู่ ปั้ม ปตท.เจริญไชยสุรินทร์ปิโตรเลียม 99 หมู่ 12 ถ.สุรินทร์-ลำชี
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 24.83 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08 เก่า
ที่อยู่ หจก.เจริญไชยสุรินทร์บริการ 83 หลักเมือง
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 25.69 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์03
ที่อยู่ 10/12 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ ปราสาท ประมาณ 25.81 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์19
ที่อยู่ 299 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ