สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ บางคนที จังหวัด สมุทรสงคราม

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ บางคนที ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน บางคนที ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 3.03 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม05
ที่อยู่ 76 ม.8
กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม 75120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 10.44 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม03
ที่อยู่ 99/1 ม.1
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 10.65 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี19
ที่อยู่ 144 หมู่4
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 10.76 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม04
ที่อยู่ 134/61 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 10.82 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม02
ที่อยู่ 106/6 ซ.บางเรือหัก ถ.ไชยพร
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 11.62 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สมุทรสงคราม01
ที่อยู่ 124/31-33 ม.6
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 15.56 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี06
ที่อยู่ 4/16 ถ.แม้นรำลึก
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 15.75 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี17
ที่อยู่ ร้านน้องน้ำชาเบบี้ช็อป(เยื้อง ร.ร.นารีวิทยา) 62/1 ถ.ราษฎรยินดี
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 15.78 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี15
ที่อยู่ ร้านเครื่องเสียง. 32/1 ม.4
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ บางคนที ประมาณ 16.34 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ราชบุรี02
ที่อยู่ สมบูรณ์กุล
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ