สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ บัวเชด จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ บัวเชด ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน บัวเชด ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ บัวเชด ประมาณ 13.40 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ06
ที่อยู่ 155 ม.9
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ บัวเชด ประมาณ 21.84 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์02
ที่อยู่ 29/46 ม.1
บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 32150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ บัวเชด ประมาณ 27.76 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ02
ที่อยู่ 422 ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ