สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล นาอุดม อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล นาอุดม ประมาณ 9.81 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร04
ที่อยู่ 296 ม.1 ถ.สิทธิพร
สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล นาอุดม ประมาณ 22.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร03
ที่อยู่ ร้านห้องแซงเทเลคอม 217 หมู่ 17
ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล นาอุดม ประมาณ 28.08 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อำนาจเจริญ01
ที่อยู่ ร้าน the letter post service นาไร่ใหญ่ 91/2หมู่ 15 บ้านนาไร่ใหญ่
เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ