สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ นาทวี ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน นาทวี ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ นาทวี ประมาณ 5.44 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา04
ที่อยู่ 202 ม.1 ถ.ต่างตานุสรณ์
นาทวี นาทวี สงขลา 90160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ นาทวี ประมาณ 16.44 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา03
ที่อยู่ 70/3 ม.2 ถ.ดำรงพัฒนา
บ้านนา จะนะ สงขลา 90130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ นาทวี ประมาณ 17.66 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา19
ที่อยู่ 19/16 ม.7
สะท้อน นาทวี สงขลา 90160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ นาทวี ประมาณ 23.74 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา08
ที่อยู่ 135 ม.1
สะกอม จะนะ สงขลา 90130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ