สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ท่าตูม จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ท่าตูม ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ท่าตูม ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่าตูม ประมาณ 11.66 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์12
ที่อยู่ 627 หมู่ที่ 7
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่าตูม ประมาณ 14.96 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์11
ที่อยู่ เหรียญทองค้าไม้-โฮมซิตี้ 225 หมู่1 ถ.สายชุมพล-ท่าตูม
ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่าตูม ประมาณ 24.04 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์14
ที่อยู่ 41 ม.7 บ้านสระกุด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ท่าตูม ประมาณ 26.68 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์05
ที่อยู่ 2076
รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ