สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล ตาคง อำเภอ สังขะ จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล ตาคง อำเภอ สังขะ จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล ตาคง ประมาณ 16.61 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ06
ที่อยู่ 155 ม.9
ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล ตาคง ประมาณ 18.60 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ02
ที่อยู่ 422 ม.3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์
ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล ตาคง ประมาณ 20.15 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์02
ที่อยู่ 29/46 ม.1
บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 32150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล ตาคง ประมาณ 21.95 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ07
ที่อยู่ 398 หมู่ 1
พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ