สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ จะนะ ครอบคลุมพื้นที่ 14 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน จะนะ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ จะนะ ประมาณ 6.30 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา04
ที่อยู่ 202 ม.1 ถ.ต่างตานุสรณ์
นาทวี นาทวี สงขลา 90160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ จะนะ ประมาณ 13.80 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา03
ที่อยู่ 70/3 ม.2 ถ.ดำรงพัฒนา
บ้านนา จะนะ สงขลา 90130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ จะนะ ประมาณ 18.90 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา19
ที่อยู่ 19/16 ม.7
สะท้อน นาทวี สงขลา 90160
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ จะนะ ประมาณ 20.50 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา08
ที่อยู่ 135 ม.1
สะกอม จะนะ สงขลา 90130
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ จะนะ ประมาณ 29.72 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา14
ที่อยู่ 131/5 ม.2
เทพา เทพา สงขลา 90150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ จะนะ ประมาณ 29.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา16
ที่อยู่ 668/2 ถ. ประธานสุขา
เทพา เทพา สงขลา 90150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ