สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ จอมพระ จังหวัด สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ จอมพระ ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน จอมพระ ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 15.94 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์14
ที่อยู่ 41 ม.7 บ้านสระกุด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 23.38 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์11
ที่อยู่ เหรียญทองค้าไม้-โฮมซิตี้ 225 หมู่1 ถ.สายชุมพล-ท่าตูม
ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 23.58 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์12
ที่อยู่ 627 หมู่ที่ 7
ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 26.88 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์09
ที่อยู่ บจก.เจริญไชยสุรินทร์บริการ (7) เลขที่ 368 ถ.ปัทมานนท์
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 27.75 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์18
ที่อยู่ 280/1 ถ.เทศบาล 3
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 28.40 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์03
ที่อยู่ 10/12 ถ.สนิทนิคมรัฐ
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 29.03 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์14
ที่อยู่ 287 ม.9 ถ.สุรินทร์-ลำชี
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 29.19 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์19
ที่อยู่ 299 ม.8 ถ.สุรินทร์-ศรีขรภูมิ
นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 29.65 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์15
ที่อยู่ 142/9 ถนนเทศบาล 4
ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ จอมพระ ประมาณ 29.91 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์08
ที่อยู่ ปั้ม ปตท.เจริญไชยสุรินทร์ปิโตรเลียม 99 หมู่ 12 ถ.สุรินทร์-ลำชี
คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ