สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ค้อวัง ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ค้อวัง ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ค้อวัง ประมาณ 14.23 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ศรีสะเกษ08
ที่อยู่ ปั้มหอมปิโตรเลียม หมู่3
ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ค้อวัง ประมาณ 26.89 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-อุบลราชธานี14
ที่อยู่ 455 หมู่4 บ้านหนองใส
เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ