สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัด ยโสธร

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ คำเขื่อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ 13 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน คำเขื่อนแก้ว ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ คำเขื่อนแก้ว ประมาณ 21.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-ยโสธร01
ที่อยู่ บ้านเลขที่480 หมู่4
โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 35150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ