สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ควนเนียง ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่

จุดบริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ใน ควนเนียง ที่สามารถใช้บริการได้ ดังนี้

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 8.60 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา01
ที่อยู่ 172/1 ม.2
รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 10.53 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง02
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 357 ถนน หารเทา-ปากพะยูน
ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 19.99 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา11
ที่อยู่ 144 หมู่ 11
บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 21.87 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สิงหนคร01
ที่อยู่ 10/38 หมู่ 6
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 21.89 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา09
ที่อยู่ ล็อกหน้าถนนใหญ่ ตลาดสิงหนคร ถนนสงขลา-ระโนด 5
สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 22.80 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง18
ที่อยู่ 248 หมู่ที่ 7
หนองธง ป่าบอน พัทลุง 93170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 22.86 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สทิงพระ02
ที่อยู่ 29/6 ม.1
จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 23.95 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-พัทลุง17
ที่อยู่ 22 หมู่ 3
ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 9 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 24.45 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สทิงพระ03
ที่อยู่ 19/1หมู่4 ถนนเขาแดง-ระโนด
จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา 90190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 10 : ห่างจากตัวอำเภอ ควนเนียง ประมาณ 26.53 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สงขลา07
ที่อยู่ 170/4 ถ.นครนอก
บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ