สาขาให้บริการ Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส ตำบล กระเบื้อง อำเภอ ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส มีศูนย์ให้บริการในตำบล กระเบื้อง อำเภอ ชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่

สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล กระเบื้อง ประมาณ 6.57 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์18
ที่อยู่ 62 หมู่ 10
สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล กระเบื้อง ประมาณ 6.97 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์07
ที่อยู่ 326/45-46 ม.1
นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล กระเบื้อง ประมาณ 20.79 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-มหาสารคาม14
ที่อยู่ 265 หมู่ 13
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล กระเบื้อง ประมาณ 26.63 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-สุรินทร์11
ที่อยู่ เหรียญทองค้าไม้-โฮมซิตี้ 225 หมู่1 ถ.สายชุมพล-ท่าตูม
ไพรขลา ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวตำบล กระเบื้อง ประมาณ 28.63 กิโลเมตร

ชื่อจุดบริการ FH-บุรีรัมย์14
ที่อยู่ 41 ม.7 บ้านสระกุด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 31150
ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ 021682111
แผนที่ เปิด Google Map

สาขา Flash Express แฟลซ เอ็กซ์เพรส อื่นๆ